Seuraa meitä:
Jääkiekko - Kiekkofani.com Jalkapallo - Futisfani.com Viihdeuutiset ja juorut - Uutisankka.com Nikotiinipussit - Pussit.com Lainaa heti - HalvinLaina.fi Yrityslaina.com
Pussit mainos

Muut

WADA antoi viidelle antidoping-organisaatiolle vakavat sanktiot sääntöjen rikkomisesta

Wada
AOP

Maailman antidoping-toimisto WADA vahvisti, että yhteensä viisi antidoping-organisaatiota on todettu Maailman antidoping-koodin COC:n vastaisiksi.

Maailman antidoping-toimisto WADA:n rankaisemat kolme kansallista antidoping-järjestöä ja kaksi kansainvälistä liittoa ovat:

Kuurojen kansainvälinen koripalloliitto DIBF
Pohjois-Korean kansallinen antidoping-järjestö
Indonesian kansallinen antidoping-järjestö
Kansainvälinen kahvakuulaurheiluliitto IGSF
Thaimaam kansallinen antidoping-järjestö

DIBF:n, IGSF:n ja Thaimaan kansallisen antidoping-järjestön tapauksissa sääntöjen noudattamatta jättäminen johtuu siitä, että antidoping-säännöstön vuoden 2021 versiota ei ole pantu täysimääräisesti täytäntöön heidän oikeusjärjestelmässään joko niiden antidoping-sääntöjen kautta (DIBF ja IGSF) tai maan kansallisen lainsäädännön kautta.

Thaimaan tapauksessa kansallinen antidoping-järjestö päätti panna sen täytäntöön lainsäädännön avulla.

Pohjois-Korean ja Indonesian kansallisten antidoping-järjestöjen järjestelmien osalta vaatimustenvastaisuus johtuu siitä, että tehokkaan testausohjelman täytäntöönpanossa on tapahtunut vaatimustenvastaisuuksia.

Lisäksi Belgian saksalaisen yhteisön, Montenegron ja Romanian kansalliset antidoping-järjestöt ovat nyt laatineet antidoping-sääntöjä, jotka WADA on arvioinut vuoden 2021 säännöstön mukaisiksi. Nämä kansalliset antidoping-järjestöt ovat myös toimittaneet aikataulun näiden sääntöjen hyväksymiselle neljän kuukauden kuluessa.

Näin ollen WADA:n riippumaton vaatimustenmukaisuuden arviointikomitea CRC on pyytänyt, että viraston toimeenpaneva komitea ExCo muuttaa aiempaa suositusta noudattamatta jättämisestä lisäämällä ne seurantalistaan ​​ja antamalla niille vielä neljä kuukautta aikaa korjata epäsäännöllisyytensä, kuten on sallittu allekirjoittajien koodin noudattamista koskevan kansainvälisen standardin ISCCS 8.4.5 artiklan mukaisesti.

ExCo ottaa tämän pyynnön huomioon ja tekee päätöksensä kierrätysäänestyksellä, jonka tuloksesta ilmoitetaan sitten julkisesti. Siihen saakka sääntöjen noudattamatta jättämisen seurauksia ei sovelleta näihin kolmeen organisaatioon.

Tämä kehitys seuraa WADA: n ExCon ​​14. syyskuuta 2021 pitämässään kokouksessa tekemää päätöstä hyväksyä CRC: n suositus vahvistaa nämä kahdeksan ADO: ta sääntöjen vastaisiksi.

ISCCS:n 9.4.5 artiklan mukaisesti WADA lähetti 15. syyskuuta 2021 näille kahdeksalle antidoping-organisaatiolle virallisen ilmoituksen noudattamatta jättämisestä.

Antidoping-organisaatioilla oli 21 päivää aikaa muodollisen ilmoituksen vastaanottamisen päivästä kiistää WADA:n väitteen noudattamatta jättämisestä sekä ehdotetuista seurauksista ja/tai viraston ehdottamista palauttamisehdoista ISCCS:n 10.3.1 artiklan mukaisesti.

Vaikka Belgian saksalaisen yhteisön, Montenegron ja Romanian kansalliset antidoping-järjestöt esittivät todisteita, joiden perusteella ne voidaan nyt ottaa huomioon tarkkailulistalla, mikään edellä mainituista viidestä kansallisesta antidoping-järjestöstä ei kiistänyt WADA:n väitettä noudattamatta jättämisestä, ehdotetuista seurauksista noudattamatta jättämisestä tai ehdotetuistat palauttamisolosuhteet 21 päivän kuluessa.

Tämän seurauksena vaatimustenvastaisuuden väite katsotaan hyväksytyksi ja ehdot hyväksytyiksi. Näin ollen kansallisille antidoping-järjestöille 15. syyskuuta 2001 lähetetty virallinen ilmoitus on nyt lopullinen päätös.

Seuraukset Pohjois-Korean, Indonesian ja Thaimaan kansallisille antidoping-järjestöille

Kuten CRC suosittelee ja WADA:n ExCo on hyväksynyt ISCCS:n 11 artiklan ja liitteen B.3.1 mukaisesti, seuraavat seuraukset kohdistuvat Pohjois-Korean, Indonesian ja Thaimaan kansallisiin antidoping-järjestöihin.

Allekirjoittajat menettävät WADA-oikeutensa, kunnes ne palautetaan (ISCCS -liite B.3.1 (a)). Tämä sisältää seuraavat asiat:

– Allekirjoittajien edustajat eivät ole oikeutettuja mihinkään WADA:n virkaan tai mihinkään tehtävään minkään WADA:n hallituksen tai komitean tai muun elimen jäsenenä (mukaan lukien mutta ei rajoittuen WADA:n säätiön hallituksen, ExCon, pysyvien komiteoiden ja muiden komiteoiden jäsenyyteen)
– Allekirjoittajat eivät voi isännöidä mitään WADA:n isännöimää tai järjestämää tai yhdessä isännöimää tai järjestämää tapahtumaa
– Allekirjoittajat eivät voi osallistua mihinkään WADA:n riippumattomaan tarkkailijaohjelmaan, WADA-tiedotusohjelmaan tai muuhun WADA-toimintaan
– Allekirjoittajat eivät saa mitään (suoraa tai välillistä) WADA-rahoitusta, joka liittyy tiettyjen toimintojen kehittämiseen tai tiettyihin ohjelmiin osallistumiseen
– Allekirjoittajien edustajat eivät ole oikeutettuja toimimaan minkä tahansa allekirjoittajan (tai sen jäsenten) tai allekirjoittajien yhdistyksen hallitusten tai komiteoiden tai muiden elinten jäseninä, kunnes allekirjoittaja palautetaan tai yhden vuoden ajan sen mukaan, kumpi on pidempi (ISCCS -liite B.3.1 (d))
– Allekirjoittajien maille ei saa myöntää oikeutta järjestää alueellisia, mantereen tai maailmanmestaruuskilpailuja tai suurten tapahtumajärjestöjen järjestämiä tapahtumia koko sääntöjen noudattamatta jättämisen ajan (ISCCS-liite B.3.1 (e.1))
– Allekirjoittajien maiden lippuja ei heiluteta alueellisissa, mantereen tai maailmanmestaruuskilpailuissa tai tapahtumissa, joita järjestävät suurtapahtumajärjestöt, paitsi olympialaisissa ja paralympialaisissa, seuraavan tapahtuman aikana tai kunnes ne palautetaan, kumpi tahansa on pidempään (ISCCS -liite B.3.1 (e.2))

Lisävaikutus Pohjois-Korean ja Indonesian kansallisille antidoping-järjestöille

Seuraavia lisävaikutuksia sovelletaan Pohjois-Korean ja Indonesian kansallisiin antidoping-järjestöihin niiden testausohjelmien noudattamatta jättämisen vuoksi.

Nämä allekirjoittajien toimet, jotka liittyvät niiden suorittamiin testauskorjaustoimiin, ovat hyväksytyn kolmannen osapuolen valvonnassa allekirjoittajien kustannuksella, mukaan lukien enintään kuusi käyntiä vuodessa, ja kaikki kustannukset on maksettava etukäteen, jos tiedossa (ISCCS Liite B.3.1 (c)).

DIBF:n seuraukset

DIBF-tapaukseen sovelletaan seuraavia seurauksia.

– Tämä allekirjoittaja menettää WADA-oikeutensa, kunnes se palautetaan (ISCCS -liite B.3.1 (a))
– Edustajat eivät ole oikeutettuja toimimaan minkä tahansa allekirjoittajan (tai sen jäsenten) tai allekirjoittajien yhdistysten hallitusten tai komiteoiden tai muiden elinten jäseninä, kunnes allekirjoittaja palautetaan tai yksi vuosi sen mukaan, kumpi on pidempi (ISCCS -liite B.3.1 (d))
– Edustajat eivät saa osallistua tai osallistua kilpailuun, ja Kansainvälisen liiton IF:n urheilulajiin (tai yhdelle tai useammalle lajin lajille) osallistuvat urheilijat ja urheilijatukihenkilöt voidaan sulkea pois osallistumisesta alueellisiin, mannermaisiin tai suurten tapahtumajärjestöjen (lukuun ottamatta olympialaisia ​​ja paralympialaisia) järjestämiä kansainvälisiä moniurheilutapahtumia kyseisen tapahtuman seuraavaan painokseen asti tai kunnes se palautetaan, sen mukaan, kumpi on pidempi (ISCCS -liite B.3.1 (f.1))
– Edustajat eivät saa osallistua olympialaisiin ja paralympialaisiin ja/tai muihin moniurheilutapahtumiin tai osallistua niihin seuraavan tapahtuman (kesä tai talvi, tarvittaessa) aikana tai siihen saakka, kunnes se on pidempi (ISCCS-liite) B.3.1 (f.2)).

Seuraukset IGSF:lle

IGSF on nyt poistettu koodin allekirjoittajien luettelosta seuraavien seurausten vuoksi.

– Jos allekirjoittaja on olympialiikkeen ulkopuolinen organisaatio, jota Kansainvälinen olympiakomitea IOC ei tunnusta ja joka säilyttää allekirjoittajan asemansa sovellettavan WADA-politiikan mukaisesti, allekirjoittajan asema koodeksin allekirjoittajana päättyy ilman oikeutta korvaukseen tällaisesta asemasta maksetut maksut (ISCCS -liite B.3.1 (h))

Koko tämän prosessin ajan WADA jatkaa opastusta ja tukea antidoping-toimistoille niiden vaatimustenvastaisuuksien ratkaisemiseksi.

WADA seuraa myös muiden koodin allekirjoittaneiden organisaatioiden edellä lueteltujen seurausten täytäntöönpanoa ja voi ryhtyä noudattamistoimenpiteisiin, jos allekirjoittaja ei noudata niitä täysimääräisesti.

KIEKKOFANI.COM

Loading RSS Feed

FUTISFANI.COM

Loading RSS Feed

Mainos

Mainos

Mainos

Mainos

Mainos

Mainos

Mainos

Lisää aiheesta Muut