Seuraa meitä:
Jääkiekko - Kiekkofani.com Jalkapallo - Futisfani.com Viihdeuutiset ja juorut - Uutisankka.com Nikotiinipussit - Pussit.com Lainaa heti - HalvinLaina.fi Yrityslaina.com
Pussit mainos

Muut

IL: Kymiring on jälleen kohun keskellä

KymiRing Iitti
AOP

Iitissä sijaitsevan Kymiring-kilparadan ympärillä kuohuu jälleen. Tällä kertaa riidellään rahoitusasioista.

Lahtelainen entinen kaupunginvaltuutettu Seppo Korhonen (Asukkaiden Lahti) on kannellut oikeuskansleri Tuomas Pöystille Iitissä sijaitsevan Kymiringin ratayhtiölle ohjatusta rahoituksesta. Korhonen katsoo Lahden kaupungin kiertäneen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden määräämää täytäntöönpanokieltoa.

Lahden kaupunginvaltuusto päätti alun perin toukokuussa 2019 sijoittaa kaksi miljoonaa euroa yhtiöidensä KOKO Lahti Oy:n ja Lahti Events Oy:n kautta Kymiringiin saadakseen 12,5 prosentin osakkuuden ratayhtiöstä. Päätöksestä kanneltiin hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus päätti kesäkuussa 2019 päätöksen täytäntöönpanokiellosta. Saman vuoden marraskuussa Lahti myönsi kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä Lahti Eventsille 2,8 miljoonan euron suuruisen pitkäaikaisen pääomalainan. Viranhaltijapäätöksen teki konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen, joka toimi kaupunginjohtaja Pekka Timosen varamiehenä.

Kaupungin yhtiön pitkäaikaislainasta päätetään konsernipalvelujohtajan esityksestä. Mäkinen siis hyväksyi oman esityksensä.

– Viranhaltijapäätöksellä hoidettiin homma, vaikka rahan kohde oli käytännössä sama kuin pääomittamispäätöksessäkin. Minusta on häijy teko lähteä sotimaan oikeuden päätöstä vastaan, Korhonen kommentoi.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi alkuperäisen päätöksen toukokuussa 2020, koska kaupunki ei päätöstä tehdessään selvittänyt päätöksen mahdollisesti sisältämää EU-säännösten vastaista valtiontukea. Oikeus myös piti epätodennäköisenä, että tavanomaisissa markkinatalouden olosuhteissa toimiva yritys olisi sijoittanut Kymiringiin.

Korhonen uskoo Lahden kaupungin kanavoineen kaksi miljoonaa euroa yksityisen moottoriradan eli Kymiringin rakentamiseen.

Lahti Eventsin on ollut määrä järjestää Kymiringillä MotoGP:n osakilpailuita. Yhtiö on maksanut tapahtuma-alueesta vuokraennakkoa, jonka suuruutta se ja kaupunki eivät ole osakeyhtiölakiin sekä liikesalaisuuteen vedoten kertoneet.

Etelä-Suomen Sanomien mukaan valtuuston kokouksessa on mainittu, että ennakkomaksua olisi maksettu kaksi miljoonaa euroa. Kymiringin vuoden 2020 tilinpäätöksessä näkyy, että rata yhtiö on saanut juuri kaksi miljoonaa euroa ennakkoa.

– Summaa ei ole vahvistettu. Sitä on tingattu viimeksi syksyllä valtuustokysymyksellä. Salausmentaliteetti on ollut päällä, Korhonen toteaa.

– Kyse on veronmaksajien rahoista. On väärin kuntalaisia kohtaan käyttää rahaa tarkoitukseen, joka ei edes kuulu kunnan toimialaan. Tapahtuma ei ole edes oman kunnan sisällä.

Tiedossa ei ole, onko Lahti Events saanut rahansa takaisin, kun MotoGP-osakilpailu on peruttu.

Korhosen mukaan Lahden tytäryhteisöjen lainoitus tehtiin myös ilman kuntalain edellyttämiä vakuuksia. Kuntaliitto on ottanut asiaan kantaa. Se muistutti valtiontukisäännösten huomioon ottamisesta ja kuntalaista.

– Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla, kuntalain 129 §:n 1 pykälässä sanotaan.

Elokuussa 2021 tehtävässään aloittanut Lahden kaupunginhallitus on päättänyt laatia riskianalyysin tapahtumaliiketoiminnasta Kymiringin kanssa.

Korhonen pyytää oikeuskansleria nyt tutkimaan, ovatko kaupunginjohtaja Timonen, konsernipalvelujohtaja Mäkinen ja mahdollisesti muut kaupungin omistajaohjauksesta vastaavat tahot syyllistyneet lain- tai säännösten vastaiseen menettelyyn.

Oikeuskansleri valvoo, että tuomioistuimet, viranomaiset ja virkamiehet sekä muut julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Oikeuskanslerinvirastosta vahvistetaan kantelun olevan vireillä. Käsittely kestää tavallisesti puolesta vuodesta vuoteen.

Kantelun seuraukset riippuvat siitä, mitä asian selvittelyssä tulee ilmi. Oikeuskansleri voi esimerkiksi antaa huomautuksen, jos viranomainen on menetellyt lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa.

– Oikeuskanslerilla on valtuudet nostaa syyte, jos hän näkee, että on syyllistytty vakavaan virkavirheeseen, virkavirheeseen tai rikottu lakia tai säädöksiä, Korhonen muistuttaa.

Kymiringillä on määrä ajaa MotoGP:tä 8.-10. heinäkuuta 2022.

Lähde: Iltalehti

KIEKKOFANI.COM

Loading RSS Feed

FUTISFANI.COM

Loading RSS Feed

Mainos

Mainos

Mainos

Mainos

Mainos

Mainos

Mainos

Lisää aiheesta Muut