Seuraa meitä:
Jääkiekko - Kiekkofani.com Jalkapallo - Futisfani.com Viihdeuutiset ja juorut - Uutisankka.com Nikotiinipussit - Pussit.com Lainaa heti - HalvinLaina.fi Yrityslaina.com
Pussit mainos

Muut

VTV tarkasti suomalaisten rahapelien jakamia avustuksia – Joukossa runsaasti huomautettavaa

Veikkaus Oy vedonlyöntiyhtiö
AOP

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksen mukaan rahapelituotoista myönnettyjen avustusten myöntöprosessista olisi kehitettävä nykyistä läpinäkyvämpi ja avustuksiin liittyviä tuloksellisuuden linjauksia olisi selkeytettävä. Selvitys koskee nykyisellään Veikkaus Oy:n ja Ålands Penningautomatförening Ry:n pelejä.

Valtiontalouden tarkastusviraston tiedotteen mukaan myös avustusten valvonnassa on tehostettavaa. Avustuksia hallinnoivat valtionapuviranomaiset ovat kuitenkin toimineet olennaisilta osin säädösten mukaisesti.

Rahapelitoiminnasta valtiolle tuloutetut tuotot ovat muodostaneet huomattavan osan monien yhteiskunnallisten toimintojen rahoituksesta. Tuotto on käytetty urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen, nuorisotyön, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen.

VTV tarkasti rahapelitoiminnan tuotoista myönnettyjä avustuksia hallinnoinnin asianmukaisuuden ja tuloksellisuuden edellytysten näkökulmasta. Tarkastuksen perusteella valtionapuviranomaiset ovat toimineet olennaisilta osin säädösten mukaisesti, mutta avustusten myöntöprosessi ei ole riittävän läpinäkyvä.

Viraston mukaan rahapelitoiminnan tuotoista myönnetyt avustukset ovat kohdentuneet varsin vakiintuneelle saajajoukolle, mikä on osaltaan vähentänyt avustuksen myöntämisen kriteerien tosiasiallista vaikutusta. Viraston mukaan vakiintuneet tuensaajat sekä myöntökriteerien ja avustuspäätösten perustelujen yleisluontoisuus voivat heikentää avustusten myöntämisprosessin läpinäkyvyyttä.

VTV suosittaakin, että avustushakemuksen käsittelystä johtaisi selkeä jatkumo avustuspäätökseen ja sen riittävän täsmällisiin perusteluihin.

Avustuksia myöntävät Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Maa- ja metsätalousministeriö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöille myönnettävien avustusten hallinnoinnista vastaa sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä itsenäinen valtionapuviranomainen, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Viranomaisilla erilaisia käytäntöjä

Avustuspäätösten muoto- ja sisältövaatimuksissa tai avustusten maksamisessa ei tarkastuksessa havaittu olennaisia puutteita. Avustuksensaajilta ei kuitenkaan ole aina edellytetty riittävän kattavia selvityksiä avustusehtojen ja kustannusten valvomiseksi. VTV suosittaa, että valtionapuviranomaiset terävöittävät kustannusten tukikelpoisuuden ja avustusehtojen valvontaa.

Tarkastuksessa kävi ilmi, että valtionapuviranomaisten menettelyt avustusten hallinnoinnissa poikkeavat monella tapaa toisistaan.

– Eroja on myös siinä, miten viranomaiset huomioivat avustettavan toiminnan tuloksellisuutta avustusprosessin eri vaiheissa. Tuloksellisuusnäkökulma ei näyttäisi ohjaavan avustusten kohdentamista kovin merkittävästi, virasto huomauttaa.

VTV suosittaa, että rahapelituotoista myönnettyihin avustuksiin liittyviä tuloksellisuuden linjauksia pitäisi selkeyttää.

– Tuotonjakoministeriöiden pitäisi kiinnittää huomiota myönnettyjen avustusten tavoitteisiin ja mittareihin sekä yhtenäistää niiden vaatimuksia. Avustuspäätöksiä tehtäessä olisi perusteltava nykyistä selkeämmin, miksi juuri kyseistä kohdetta on päätetty rahoittaa muiden hakijoiden sijaan. Lisäksi tarkastettujen valtionapuviranomaisten tulisi lähentää käytäntöjään avustusten hallinnoinnissa.

Rahapelitoiminnan tuotot ovat viime vuosina laskeneet. Valmisteilla on uusi rahoitusmalli, jossa rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettuja toimintoja rahoitettaisiin yleiskatteellisista budjettivaroista. Ne tulisivat siten kohdennettavaksi talousarvioprosessissa samaan tapaan kuin muut valtiontalouden menokehykseen kuuluvat menot. Uudistus on tarkoitus toteuttaa vuodesta 2024 alkaen.

Voimassa olevan arpajaislain mukaan rahapelitoiminnan tuotto on pitänyt käyttää tiettyihin käyttötarkoituksiin säädettyjen jako-osuuksien mukaisesti.

KIEKKOFANI.COM

Loading RSS Feed

FUTISFANI.COM

Loading RSS Feed

Lisää aiheesta Muut